ONS BEDRIJF... 

 

HOE HET BEGON...

De boerderij dateert uit ca. 1900. Het is begonnen als een gemengd bedrijf met akkerbouw, koeien en varkens. In de zestiger jaren werd het voortgezet als akkerbouw- en loonbedrijf. 

Na het overlijden van haar man Johan Erents (in 1974), besloot Annie Erents het bedrijf alleen voort te zetten. In 1979 werd het bedrijf met een vleeskuikenhouderij uitgebreid.
Eind tachtiger jaren kwam daar nog de lelieteelt bij, dit omdat zoon Jos na het afstuderen aan de Hogere Landbouwschool Deventer als bedrijfsopvolger in beeld kwam. De lelieteelt  kwam tot stand in een samenwerking met Bennie Reiling.

In 2004 was er de omschakeling naar de huidige legpluimveehouderij. De bestaande stal werd omgebouwd naar een stal met 22.000 vrije uitloop kippen. 
In 2009 werd er uitgebreid met een stal voor 32.000 scharrelkippen. Inmiddels telt de boerderij ca 63.000 kippen, verdeeld over twee stallen.

In 2012 kreeg de boerderij het zwaar te verduren en heeft er een grote brand gewoed. Door de brand moest hij omschakelen naar een nieuw huisvestingssysteem, omdat hij niet meer kon voldoen aan de strenge regels van vrije uitloop. Om toch dezelfde omzet te kunnen halen, is er een nieuwe stal gebouwd voor 31.000 scharrelkippen.

 

In het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 zijn de stallen omgebouwd naar het Beter Leven Keurmerk 1 ster.

De huidige eigenaar, zoon Jos, heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. Moeder Erents was tot haar 78ste nog steeds volop actief.

In de afgelopen jaren heeft ze toch echt een stap terug moeten doen doordat ze, mede door haar leeftijd, kwam te kwakkelen. 

De naam Picardi Hoeve is in 2019/2020 in beeld gekomen. Hiervoor stond het bedrijf bekend onder de naam Pluimveebedrijf Maatschap Erents-von Piekartz. Omdat de bedrijfsstructuur is aangepast en de rechtsvorm is overgegaan van maatschap naar een commanditaire vennootschap, moest hiervoor ook de naam van het bedrijf worden aangepast. De naam Picardi Hoeve is tot stand gekomen als eerbetoon naar moeder Annie Erents, die immers mede bepalend is geweest voor het bedrijf zoals die er nu staat. Hierin is haar meisjesnaam, von Piekartz, de inspiratie geweest. 

De werkzaamheden op de pluimveehouderij zijn heel divers. Vanzelfsprekend moeten dagelijks de eieren worden gesorteerd. Daarnaast moet er dagelijks worden omgekeken naar de gezondheid van de kippen (de controle hiervan is enorm belangrijk), de signalen opvangen en meteen op kunnen inspelen is essentieel. De controle van de voer- en drinkbakken (draait alles naar behoren), het afdraaien van de mest en de onderhoudswerkzaamheden van de machines maar ook alles in en rondom de boerderij en het signaleren en verhelpen van storingen behoren tot de wekelijkse werkzaamheden.

Het schoonhouden van alle ruimtes binnen de stallen is enorm van belang. Daarnaast zijn er op het erf altijd wel schoonmaak- en opruimwerkzaamheden te verrichten. Kortom, vervelen doe je je nooit. 

 
E-mailen